Bibliografia Regionalna - kliknij aby przejść do katalogu

O bazie

Bibliografię Regionalną Miasta Turku i Powiatu Tureckiego opracowuje Dział Zbiorów Regionalnych i Bibliograficzny. Bibliografia rejestruje ogół piśmiennictwa dotyczącego w treści miasta Turku i powiatu tureckiego, w tym publikacje naukowe, literackie oraz materiały z czasopism regionalnych i lokalnych.

Od 2000 roku opisy rejestrowane są w bazie danych prowadzonej w programie SOWA-2  i publikowane w zeszytach jako roczniki. Wydane zeszyty dostępne są w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku, w bibliotekach szkolnych, instytucjach samorządowych oraz w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej.

Baza danych zawiera spis publikacji bieżących od 2000 roku oraz część materiałów wcześniejszych (w tym za lata 1962-1999).

Bibliografia Regionalna Miasta Turku i Powiatu Tureckiego to rejestr książek, ich fragmentów i recenzji, dysertacji, artykułów z czasopism, ważniejszych piśmienniczych dokumentów życia społecznego. Jej zasięg terytorialny odpowiada obecnym granicom administracyjnym powiatu tureckiego. Podstawowym kryterium doboru jest wartość informacyjna publikacji. Selekcji podlegają materiały dot. zdarzeń bieżących, powtarzających się aktualności, relacji z imprez      i wyników sportowych.

Czasopisma wykorzystywane w tworzeniu bibliografii: Echo Turku, Monitor Turkowski, Wiadomości Turkowskie, Obserwator, Gazeta Turkowska, Głos Turku, Brudzewskie Wieści Gminne, Wieści Gminne, Głos Władysławowa, Dobrzanin, Gazeta Malanowska, Kawęczyniak, Gazeta Poznańska, Głos Wielkopolski, Przegląd Koniński, Przegląd Wielkopolski, Kronika Wielkopolska, Panorama Wielkopolskiej Kultury i in.

Sposób korzystania z bazy

Katalog obejmuje szerokie możliwości wyszukiwawcze. Przy pomocy indeksów umieszczonych na końcu każdego ze środkowych okien sprawdzimy czy poszukiwane hasło znajduje się w bazie lub sprecyzujemy kryterium wyszukiwania w oparciu o widoczne zapisy.

Przykładowy rekord:

CZERWONA fala zalała Turek 
CZERWONA fala zalała Turek / ił. - Fot. // Echo 
Turku. - 2012, nr 47, s. 31 
Ogólnopolska akcja "Szlachetna Paczka" zorganizowana przez Centrum Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych w Turku 
Hasła przedmiotowe:
 Zagadnienia społeczne i polityczne ; Pomoc społeczna ; Centrum Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych w Turku ; 
Hasła geograficzne: 
Turek - pomoc społ. ; 
Klasyfikacja regionalna: 
07.05.d