Dotacje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

PROMOCJA CZYTELNICTWA

 Priorytet 1. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
 Zadanie:      Zakup nowości wydawniczych


ROK 2005
Dotacja 13 148,00
Zakupiono 506 jednostek inwentarzowych,
w tym: 501 książek i 5 egz. zbiorów multimedialnych

ROK 2006
Dotacja 15 050,00
Zakupiono 657 jednostek inwentarzowych,
w tym: 646 książek i 11 egz. zbiorów multimedialnych

ROK 2007
Dotacja 12 711,00
Zakupiono 465 jednostek inwentarzowych,
w tym: 423 książki i 42 egz. zbiorów multimedialnych

ROK 2008
Dotacja 12 232,00
Zakupiono 657 jednostek inwentarzowych

ROK 2009
Dotacja 4 094,00
Zakupiono 195 jednostek inwentarzowych

ROK 2010
Dotacja 3 778,00
Zakupiono 179 jednostek inwentarzowych

ROK 2011
Dotacja 6 000,00
Zakupiono 258 woluminów nowości wydawniczych

ROK 2012
Dotacja 8 781,00
Zakupiono 363 woluminów nowości wydawniczych

ROK 2013
Dotacja 9 240,00
Zakupiono 366 woluminów nowości wydawniczych

ROK 2014
Dotacja 8626,00
Zakupiono 321 woluminów nowości wydawniczych