Działy udostępniania zbiorów

 

Wypożyczalnia dla dorosłych i młodzieży od lat 16
ul. Dworcowa 5, pokój nr 1
tel. 63 278 51 34 wew. 13
e-mail:wypozyczalnia@biblioteka.turek.pl

Wypożyczalnia dla dorosłych i młodzieży jest centralną placówką Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku. Obsługuje czytelników powyżej 16 roku życia z terenu miasta i powiatu tureckiego. Gromadzi księgozbiór z wszystkich dziedzin wiedzy – od literatury pięknej po lektury szkolne i podręczniki akademickie. Wypożyczalnia stara się więc sprostać zapotrzebowaniu na informację i wiedzę wszystkich kategorii użytkowników. Księgozbiór jest systematycznie uzupełniany, starania bibliotekarzy zmierzają ku temu by szeroki asortyment wydawniczy w jak najpełniejszym stopniu znalazł się w Placówce.

- zobacz godziny otwarcia 

 

Czytelnia Książek i Czasopism
ul. Dworcowa 5, pokój nr 3
tel. 63 278 51 34 wew. 15
 e-mail: czytelnia@biblioteka.turek.pl

Czytelnia Książek i Czasopism jest największą placówką udostępniania prezencyjnego zbiorów. Użytkownicy – do których zaliczają się przede wszystkim młodzież ucząca się, studenci oraz osoby dokształcające się – mogą skorzystać zarówno z literatury naukowej i popularnonaukowej, jak i czasopism bieżących i z lat poprzednich. Fachowa pomoc bibliotekarzy pozwala uzyskać informację rzeczową i bibliograficzną w oparciu o zgromadzone zbiory. Działalność Czytelni to również inicjowanie różnych form pracy mających na celu promowanie książki i czytelników oraz szeroko rozumianej kultury. 

 - zobacz godziny otwarcia 

 

Pracownia Komputerowa i Wypożyczalnia Zbiorów Multimedialnych

ul. Dworcowa 5, pokój nr 7
tel. 63 278 51 34 wew. 16

e-mail: biblioteka@turek.net.pl

Czytelnia Komputerowa i Zbiorów Multimedialnych jest działem nowoutworzonym, funkcjonującym od lutego 2006 roku. Najważniejszymi zadaniami Czytelni Komputerowej i Zbiorów Multimedialnych jest promocja i edukacja informatyki oraz dziedzin pokrewnych. Czytelnia obsługuje wszystkie osoby powyżej 16 roku życia. Stara się stworzyć użytkownikom korzystne warunki sprzyjające pozyskiwaniu poszukiwanych informacji. Udostępnia 8 komputerów z dostępem do Internetu i pełnym oprogramowaniem biurowym. W swojej krótkiej karierze zgromadziła pięć tytułów czasopism o tematyce informatycznej i ok. 1000 woluminów specjalnych w tym filmy dokumentalne, programy edukacyjne, słowniki i encyklopedie multimedialne. Od stycznia 2013 roku wszystkie woluminy czytelni można wypożyczać na zewnątrz.

- zobacz godziny otwarcia 

 

Dział Zbiorów Regionalnych i Bibliograficzny 
ul. Dworcowa 5
tel. 63 278 51 34 wew. 17
e-mail: regionalny@biblioteka.turek.pl

 

Dział Zbiorów Regionalnych i Bibliograficzny działa od lutego 2006 roku. Gromadzi i udostępnia zbiory dotyczące powiatu tureckiego i Wielkopolski. Posiada bieżące oraz oprawne czasopisma lokalne i regionalne. Opracowuje Bibliografię Regionalną Miasta Turku i Powiatu Tureckiego w formie drukowanej i komputerowej bazy danych dostępnej w Internecie. Dział zajmuje się także gromadzeniem Dokumentów Życia Społecznego. Fachowa pomoc bibliotekarza pozwala na zasięgnięcie informacji rzeczowych i bibliograficznych.

- zobacz godziny otwarcia                                   

 

 Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży do lat 16
ul. Dworcowa 5
tel. 63 278 51 34 wew. 18
e-mail: dziecieca@biblioteka.turek.pl

 

 Wypożyczalnia dla dzieci udostępnia czytelnikom zbiory z zakresu: literatury pięknej polskiej i obcej dla dzieci i młodzieży, popularnonaukowej, lektur szkolnych dla szkół podstawowych i gimnazjów. Bibliotekarz służy fachową pomocą w doborze książek, prowadzi lekcje biblioteczne na prośbę zaprzyjaźnionych ośrodków i instytucji edukacyjnych, w sposób zrozumiały młodemu czytelnikowi wyjaśnia zasady korzystania z księgozbioru biblioteki i wspiera radą tych, których gust literacki zmienia się jak kalejdoskop.

- zobacz godziny otwarcia 

 

Piwnica Talentów
ul. Dworcowa 5
tel. 63 278 51 34 wew. 19
e-mail: piwnica@biblioteka.turek.pl

 

Piwnica Talentów udostępnia i organizuje dzieciom i młodzieży liczne gry planszowe, warsztaty rękodzielnicze, zajęcia interaktywne, literackie, edukacyjne itp. Użytkownicy korzystają z trzech stanowisk komputerowych wyposażonych w łącza internetowe, kącika czytelniczo – edukacyjnego, w którym prowadzone są różnego typu zajęcia plastyczne i zabawy edukacyjne. Ponadto pracownicy czytelni organizują konkursy czytelnicze, przeprowadzają lekcje biblioteczne oraz przyjmują wycieczki.

- zobacz godziny otwarcia 

 

Filia nr 2
ul. Spółdzielców 4 (klub "Tęcza")
tel. 63 280 35 49
e-mail:
filia2@biblioteka.turek.pl

 

- wypożycza:
                 - literaturę popularnonaukową z różnych dziedzin wiedzy
                 - literaturę piękną dla dzieci i młodzieży i dorosłych
                 - lektury szkolne
udostępnia:
                 - księgozbiór podręczny z różnych dziedzin wiedzy
                 - słowniki, encyklopedie, leksykony

                 - trzy stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu
udziela:
                - informacji bibliotecznych bezpośrednio lub telefonicznie                     w oparciu o zbiory własne
prowadzi:
                 - lekcje biblioteczne
organizuje:
                 - konkursy czytelnicze i plastyczne
                 - imprezy literackie

-zobacz godziny otwarcia


Filia nr 4 Oddział dla dorosłych
os. Wyzwolenia 2 (klatka "J")
tel. 632780142
e-mail: filia4@mipbp.turek.net.pl

 


wypożycza:
                 - literaturę popularnonaukową z różnych dziedzin wiedzy
                 - literaturę piękną dla młodzieży i dorosłych
                 - lektury szkolne
udostępnia:
                 - księgozbiór podręczny z różnych dziedzin wiedzy
                 - słowniki, encyklopedie, leksykony

 - zobacz godziny otwarcia 

 

Filia nr 4 Oddział dla dzieci

os. Wyzwolenia 3  (klatka "K")
tel.  63 278 16 97

 

 wypożycza:
                 - literaturę popularnonaukową z różnych dziedzin wiedzy
                 - literaturę piękną dla dzieci i młodzieży
                 - lektury szkolne
udostępnia:
                 - księgozbiór podręczny z różnych dziedzin wiedzy
                 - słowniki, encyklopedie, leksykony
prowadzi:
                 - lekcje biblioteczne
organizuje:
                 - konkursy czytelnicze i plastyczne
                 - imprezy literackie

- zobacz godziny otwarcia