Katalog Dokumentów Życia Społecznego - kliknij aby przejść do katalogu

O bazie

Katalog DŻS obejmuje opisy gromadzonych w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Turku dokumentów życia społecznego. Obejmuje druki ulotne wydane od 1977 roku i gromadzone na bieżąco. Szczególnie szeroko reprezentowane są druki dokumentujące życie kulturalne, oświatowe i sportowe w mieście Turek. Znajdują się wśród nich m.in. afisze, plakaty, zaproszenia, foldery, informatory, składanki,  pocztówki, katalogi, fotografie, płyty CD i in.

Sposób korzystania z bazy

Katalog obejmuje szerokie możliwości wyszukiwawcze. Przy pomocy indeksów umieszczonych na końcu każdego ze środkowych okien sprawdzimy czy poszukiwane hasło znajduje się w bazie lub sprecyzujemy kryterium wyszukiwania w oparciu o widoczne zapisy.

DŻS-y dostępne są w Dziale Zbiorów Regionalnych i Bibliograficznym.

Przykładowy rekord:

Wystawa urodzony w Turku - artysta Henryk Glicenstein. 22.05.-22.06.1993, afisz 
Hasła przedmiotowe: Muzealnictwo ; Muzeum Rzemiosła Tkackiego w Turku ; Wystawy ; 
Hasła geograficzne: Turek - muzealn. ; 
Hasła osobowe: Glicenstein Henryk ;