Konkurs na legendę rozstrzygnięty

W ramach Tygodnia Bibliotek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Turku odbyło się rozstrzygnięcie II edycji Konkursu Fotograficznego pod hasłem „Literackie podróże”.

Na konkurs łącznie wpłynęło 14 zestawów prac. Głównym celem konkursu była: promocja czytelnictwa, promowanie bibliotek, książek i czytelnictwa, kształtowanie kultury czytelniczej oraz promowanie działalności artystycznej w dziedzinie fotografii. Tradycyjnie komisja konkursowa obradowała w składzie trzyosobowym: Filip Boliński – przedstawiciel TIM Fotostudio, Bartosz Stachowiak – Dyrektor Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera oraz Ewelina Derucka – kierownik Działu Gromadzenia, Opracowania i Udostępniania Zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Turku. Po naradzie jury ostatecznie postanowiło przyznać:

I Nagrodę – Esterze Włodarczyk z Gimnazjum nr 1 w Turku

II Nagrodę – Paulinie Kudanowskiej z Zespołu Szkół Technicznych w Turku

III Nagrodę Kamili Kaźmierczak z Gimnazjum w Słodkowie

Wyróżnienie –  Klaudii Drobina z Gimnazjum nr 1 w Turku.

Opiekunem uczennic z Gimnazjum nr 1 była Pani Beata Szymańska, natomiast uczennicy ze Słodkowa Pani Izabela Zabłocka.

Nagrody wręczone zostały przez członków Komisji – Ewelinę Derucką oraz Filipa Bolińskiego, który następnie wygłosił pogadankę na temat fotografii połączona z zajęciami praktycznymi.

 

Wszystkim laureatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.Materiał prasowy MBP w Turku