zobacz zdjęcia:

ZOBACZ TAKŻE:
Dyskusyjny Klub Książki
Spotkania wtorkowe
Program 50 +

Co to takiego Program 50+

            W dniu 19 lutego 2008 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku odbyło się spotkanie inaugurujące Program 50+, którego najważniejszym założeniem jest poprawa i uatrakcyjnienie życia seniorów.

            Wdrożenie Programu 50+ w Turku jest pomysłem Wandy Grzeszkiewicz, dyrektora MiPBP w Turku, która opracowała projekt, zainicjowała współpracę z przedstawicielami różnych środowisk i koordynuje wszystkie działania.

Pierwszym etapem były przeprowadzone 2007 r. badania ankietowe, które pozwoliły zorientować się, jakie będzie zainteresowanie seniorów propozycjami Biblioteki. Okazało się, że inicjatywa to „strzał w dziesiątkę”.  Frekwencja na spotkaniach potwierdza ogromne zainteresowanie i celowość podjętych działań. W realizację Programu zaangażowanych jest wiele osób, zarówno pracowników biblioteki, lecz nie tylko. Osobą odpowiedzialną za realizację jest Urszula Szczęsna – instruktor MiPBP w Turku.

            Spotkania mają charakter cykliczny. W każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca odbywają się wykłady. Pierwsze wtorki wypełniają wykłady z zakresu historii Wielkopolski, natomiast w trzecie wtorki miesiąca odbywają się spotkania z pisarzami, lekarzami czy innymi ciekawymi ludźmi.

            Pracownicy Czytelni Komputerowej prowadzą kurs komputerowy, w którym dotychczas uczestniczyło 85 osób (II semestry po 4 grupy).  Podczas zajęć na indywidualnych stanowiskach, seniorzy uczą się obsługi różnych programów i korzystania z Internetu. Kursy komputerowe odbywają się w czwartki.

            Ponadto Seniorzy mają możliwość nauki języka angielskiego dla początkujących i dyskusji nad wielkością literatury podczas spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki. Seniorzy uczestniczą także w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”, realizowanej w ramach współpracy biblioteki z turkowskimi przedszkolami. Uczestniczyli w zajęciach warsztatowych ph. „Jak pisać wspomnienia” połączonych z konkursem „Kobieta uśmiechnięta czyli studentka z życiorysem” oraz uroczystych obchodach Dnia Seniora.

            Uczestnicy programu byli także zaangażowani w tworzenie Namiotu Seniora, który obejmował rozmaite wystawy: rękodzieła z Muzeum Rzemiosła Tkackiego w Turku, pokonkursową prac plastycznych dzieci ph. „Moja babcia, mój dziadek” oraz fotografii ze spotkań seniorów. Poza tym zorganizowano: punkt badania ciśnienia i poziomu cukru we krwi oraz zajęcia gimnastyczne z rehabilitantem Zbigniewem Ćwiklińskim, występy artystyczne przedszkolaków oraz loterię fantową i wiele innych atrakcji. Namiot Seniora zorganizowany był w ramach obchodów Dni Turku (24-25 maja 2008). 


Zapraszamy osoby zainteresowane naszą ofertą do udziału w spotkaniach organizowanych w ramach Programu "50+"